Blog de Promos


כיצד להצליח בשימוש באתרי הכרויות, ומשאבי אנוש?

כיצד ניתן להגדיל את סיכויי הצלחת השימוש באתרי הכרויות?

אתרי הכרויות נפוצים כיום מאוד בשימוש בקרב כל מגזרי האוכלוסייה. מי שניגש להשתמש באתרי הכרויות בפעם הראשונה עשוי לשמוע שתי גרסאות שונות לחלוטין לגבי סיכויי ההצלחה: מן הצד האחד, זוגות רבים מצאו זה את זו על ידי השימוש בשירותים מכוונים, מן הצד השני רבים נתקלים בקשיים ובבני זוג פוטנציאליים שמשתמשים בזהויות בדויות ומשקרים בנוגע לגילם ולסטטוס המשפחתי שלהם. אם כך, כיצד אפשר להגדיל את סיכויי הצלחת השימוש באתרי הכרויות?

שימוש באתרי ההכרויות הנכונים

תחת ההגדרה הרחבה של מלונות תל אביב ניתן למצוא מן הצד האחד בתי מלון איכותיים של חמישה כוכבים ומן הצד השני בתי מלון שהשירות בהם הוא מינימלי. בדיוק באותו אופן קיימים הבדלים משמעותיים בין אתרי הכרויות איכותיים בתשלום שמספקים למשתמש 'שירות חמישה כוכבים' ואתרי הכרויות שמספקים שירות מינימלי. שני ההבדלים העיקריים והמשמעותיים בין סוגי אתרי ההכרוית קשורים לתהליך וידוי האינפורמציה שמספק הגולש וליצירת קבוצות משתמשים ממוקדות. אתרים איכותיים מבצעים תהליכים דקדקניים שבמהלכם נבדקת האינפורמציה שמספקים הגולשים על מנת למנוע יצירתן של זהויות בדויות. אתרי הכרויות מסוימים, כגון אתרים המיועדים לאקדמאים, דורשים מהגולשים גם קורות חיים ומחייבים אותם לחתום על הצהרות משפטיות בנוגע לאמיתות האינפורמציה שהם מספקים, בצורה כזו בחור חסר השכלה לא יכול לפרסם את עצמו כבוגר תואר ראשון במשאבי אנוש. איכות האתרים תלויה גם במידה רבה בשאלה האם הם אתרים כללים הפתוחים לשימוש, או אתרים בתשלום המיועדים לקבוצת משתמשים מוגדרת מראש.

התנהלות נכונה

לאחר בחירת אתר איכותי ונכון, התנהלות נכונה תשפר מאוד את סיכויי ההצלחה במציאת בן או בת הזוג המיוחלים. בראש ובראשונה יש לדאוג ליצירת פרופיל אישי איכותי ולהשקיע גם בתמונת הפרופיל. הפרופיל האישי הוא זה שיקבע האם גולשים יהיו מעונינים ביצירת קשר ראשוני ולכן ככל שהוא איכותי ומושקע יותר, כך יגדלו סיכויי הצלחת השימוש באתר. מומלץ להרבות להשתמש בצ'אטים ובאמצעי תקשורת אחרים שמספק האתר לפני קביעת פגישות פנים אל פנים ראשונות. מומלץ גם להתרכז בכל פעם רק בבן או בת זוג פוטנציאלי אחד על מנת להעניק לו את ההזדמנות המגיעה לו ולמנוע מצב של בלבול שבדרך כלל מוביל לכישלון.